Professionella experter

Det krävs kompetenta partners och hög tillförlitlighet - från de första projektfaserna till idrifttagning och service/underhåll av värmepumpar och/eller kylaggregat. Friotherm konstruerar, underhåller, renoverar, och förnyar värmepumpar och kylaggregat.

.

Transparenta processer är basen för framgång

 

Friotherm erbjuder teknisk rådgivning som går långt bortom enbart kylprocess. Genom att arbeta i nära samarbete med kunderna utvecklar Friotherms experter lösningar precis anpassade till kundens specifika omständigheter. Friotherms ingenjörer hjälper också till med tekniska undersökningar vilket ger trygghet när beslut för framtiden görs.