En historia av tekniska milstolpar i kyl

Friotherm har sina rötter i Sulzer-gruppen och erbjuder värmepumpar, kylmaskiner, komponenter och tjänster av hög kvalitet och tillförlitlighet. Företaget blev juridiskt oberoende genom en ”management buyout” 2005.

Vårt arv

År 1878 startade Sulzer bros. Winterthur byggandet av kylanläggningar som en logisk utvidgning av deras verksamhet inom affärsområdena "ångmaskiner" och "kompressorer". På den tiden var kylmaskiner enorma och tunga, men ändå påbörjades exporten redan 1879. Friotherm behåller och utökar detta arv genom att utveckla industriella kylmaskiner och värmepumpar för att möta de ständigt föränderliga behoven i branschen.

Värmepumpar sedan 1936

År 1936 installerade Friotherm världens första värmepump i Zürichs stadshus. Anläggningen är fortfarande i fungerande skick. Friotherm konstruerar idag framgångsrikt värmepumpar med stor kapacitet för fjärrvärme-system.

Dagens värmepumpar måste kyla

I många fall, kan det förväntas att en värmepump samtidigt kan användas för att betjäna både ett fjärrvärmesystem och ett fjärrkyla system. Friotherms värmepumpar skräddarsydda i full överensstämmelse med kundens krav. Sålunda är de så flexibla i drift som en kund kan önska.

Försäljnings-och servicenät

Idag täcker Friotherms försäljnings-och servicenät fyra kontor i vardera Brasilien, Tyskland, Frankrike och Sverige, samt ett kontor i Kina.