24 timmar / 365 dagar - till kundernas förfogande

Friotherm erbjuder professionell teknisk support och tjänster av hög kvalitet som levereras i tid - i hela världen.

Vår service är anpassad sig att de särskilda behoven hos våra kunder

  • 24 timmars jourtjänst, 365 dagar om året
  • Komplett service, service/underhållsprogram

  • Skräddarsydda tjänster, service- och underhållskontrakt

  • Regelbundna inspektioner av kundernas anläggningar