Alltid tillgänglig

Chefsingeniören vid ett fjärrvärmenät, arkitekten till en kontorsbyggnad eller chefen för en industriell produktionsanläggning: har alla olika förväntningar på ”rätt driftsförhållanden”. Deras gemensamma krav är att en kylmaskin eller en värmepump skall uppfylla höga förväntningar och att systemets tillgänglighet alltid skall säkerställas.

Våra kunder arbetar inom följande affärsområden

  • Energiproduktion
  • Energiförsörjning, fjärrvärme och fjärrkyla applikationer
  • Industriella produktionsprocesser
  • Fastighetsservice

Friotherm erbjuder industriellt beprövade, innovativa och effektiva lösningar.

Turku Energia, Turku, FI

Turku Energia, Åbo, FI

..helt enkelt hett.. ? ..helt enkelt kallt ?