Disclaimer

Meddelande

Med denna hemsida erbjuder Friotherm allmän information om företaget, dess produkter och tjänster. Den är avsedd som en första guide för alla berörda parter. Tveka inte att kontakta oss direkt för mer detaljerad information.

Den här hemsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Friotherm har ingen inverkan på deras design eller innehåll och kan därför inte ta ansvar av något slag. Dessutom förbehåller Friotherm sig rätten att ändra denna webbplats helst utan föregående meddelande. Friotherm tar inget ansvar för riktigheten eller fullständigheten av eget innehåll eller kompileringar. Detta gäller även innehåll från tredje part som görs tillgänglig via den här tjänsten. Användningen av denna tjänst ska vara helt på användarens egen risk. Friotherm avstår från allt ansvar. Eftersom ett rättsligt förhållande borde finnas mellan användarna av denna tjänst och författaren, ska detta förhållande vara föremål för schweizisk jurisdiktion. I detta fall ska federal lag främst gälla i formell mening.