Att göra spillenergi till mervärde

Friotherm ingenjörer, tillverkar, installerar och underhåller värmepumpar och kylmaskiner med teknologi och lösningar som hjälper kunderna att förbättra sin verksamhet. Friotherm är erkänd som den enda Europeiska tillverkaren av centrifugalkompressorer för värmepumpar och kylmaskiner.

Verksamheten i Friotherm stöds av ett världsomspännande försäljnings-och servicenätverk.

Friotherms specialiteter

  • Värmepumpar och vätskekylmaskiner
  • Fjärrvärme och fjärrkyla
  • Höga temperaturer
  • Energiåtervinning från avloppsvatten
  • Energiåtervinning från rökgasrening
  • Utnyttjande av grund- och ytvatten
  • Industriell spillvärme
Hot water storage tank of A2A, Milan

Varmvattenbehållare av A2A, Milano

Uppgradering spillvärme