En omfattande serviceportfölj

Komplexiteten i dagens produktionsmetoder, liksom kraven på kvalitet och tillförlitlig i produktionen innebär mycket höga krav på den infrastruktur som stöder våra kunders verksamhet.

Av dessa skäl förstår var och en av våra medarbetare att en värmepump eller en vätskekylmaskin är en del av våra kunder kärnprocess. För att hjälpa våra kunder från de allra första idéerna till överlämnandet av en färdig anläggning och underhåll, erbjuder Friotherm ett brett utbud av tjänster.

Vi ser energifrågan på samma sätt som våra kunder gör

Friotherm tillhandahåller omfattande tjänster från första idé till utveckling, till genomförande, drift och underhåll av enheter för fjärrvärme och fjärrkyla. Detta är baserat på djup kunskap om olika återvinningsmöjligheter av spillvärme och relaterade processer.

Friotherm tjänster för hela livscykeln

Friotherm tjänster för hela livscykeln

Friotherm-tjänster

  • Konsulttjänster
  • Konstruktion
  • Projektledning
  • Montage och idrifttagning
  • Service och underhåll
  • Processoptimering
  • Byte/renovering av anläggningar