Kundorientering är vårt fokus

Endast en liten mängd tid och arbete krävs för att verifiera de faktiska förhållandena för en kylmaskin eller en värmepump, inbegripet förebyggande diagnostiks service. Insatsen betalar sig – särskilt med tanke på de skador som kan förhindras.

Service och underhåll – snabb och tillförlitlig

Friotherm bedriver ett fullt spektrum av kundorienterad eftermarknadsservice. Kunderna gynnas av de mest erfarna och välutbildade serviceingenjörer och tekniker. De står till kundernas förfogande och ser till att värdet och full funktionsduglighet på anläggningarna upprätthålls hela tiden.

Våra mycket erfarna servicetekniker utför reparationer och allmänna revisioner av kompressorer och kompletta enheter över hela världen.

Kundorienterad service och underhåll

Kundorienterad service och underhåll

Friotherm service och underhåll

  • Professionell teknisk support
  • Regelbunden service och underhållsarbete
  • Akuta insatser
  • Optimering och renovering
  • Utbildning av kunden underhållspersonal