Framgång är en fråga om detaljer

Som en OEM (Original Equipment Manufacturer) med över 80 års erfarenhet av utveckling, konstruktion och tillverkning av turbokompressorer har Friotherm åtagit sig att uppnå tillförlitlighet och kvalitet.

Die Uniturbo® kompressorerna samt hela styrsystemet konstrueras och tillverkas i egna verkstäder i Winterthur, Schweiz. Tillverkning av värmeväxlare, tryckkärl och fundamentsställningar är möjlig i installationslandet, detta i fall våra kunder anser lokal tillverkning som ett mervärde.

Våra kunder

Friotherms kunder är företag inom energi- produktion och distribution, nämligen för fjärrvärme (DH) och fjärrkyla (DC), kärnkraftverk, kemisk och petrokemisk industri samt branscher inom produktionssektorn.

Alla dessa kunder har ett gemensamt mål: de behöver värmeenergi och kallt vatten i precis tid – utan bekymmer.

Créteil heat pump

Créteil heat pump

Friotherm filialer och dotterbolag