Friotherm stödjer långsiktiga kundrelationer

För att stödja våra kunders framgång – och oss själva – på ett hållbart sätt, strävar vi efter:

  • Enkelhet
  • Snabbhet
  • Kundorientering
  • Entusiasm

Dessa värden är särskilt viktiga för oss. De ger basen för ett nära samarbete med våra anställda och våra kunder, partners och leverantörer.

Varför stöder vi våra värderingar?

  • Gemensamma värderingar ger mening och orientering
  • De artikulera vårt sätt att samarbete
  • Våra produkter är ett uttryck för våra värderingar
  • De leder till framgång för våra kunder