Högsta kvalitet för produkter och miljö

Friotherm strävar ständigt efter hög kvalitet på sina produkter och tjänster. Det är vårt klara mål att minimera miljöpåverkan från våra produkter, verkstäder och kontor. Tydliga mål är att ständigt minska vår användning av energi och material, rationalisera sätt att transportera varor, minska effekterna av affärsresor, fasa ut farliga material, konstruera miljöeffektivt och förbättra prestanda när så är möjligt. Friotherms kvalitetskrav anges i strategin och den generella orienteringsprocessen. De är hörnstenar i vårt företags kultur.

Förbättring av våra prestationer

Huvudkontoret liksom de flesta Friotherms kontor uppfyller ISO 9001:2008-standarden. Dessutom följer vårt huvudkontor ISO 14001:2009 och OHSAS 18001:2007 standard. Våra konstruktörer utför livscykelanalyser för att utvärdera en produkts miljöpåverkan under hela dess livslängd. Friotherms servicetekniker får utbildning och verktyg för att säkerställa att varje Unitop® fungerar korrekt.

Fördelar med våra kvalitetsprinciper

  • Utrustning som fungerar i åratal
  • Tydligt definierade ansvarsområden
  • Nära bevakade projekttidplaner
  • Liten miljöpåverkan
  • Dokumentation av alla relevanta incidenter
  • Test, verifiering och validering av processer
  • Strikt kostnadskontroll
Ongoing development of Uniturbo® - compressors

Pågående utveckling av Uniturbo® – kompressorer

Friotherm – Certificates

SN ISO 9001:2015 – SN EN ISO 14001:2015 – BS OHSAS 18001:2007 – english (560KB)