Privacy information

Sekretssinformation

Denna databehandlingsinformation förklarar hur

- Friotherm AG, Langfeldstrasse 104, CH-8500 Frauenfeld, Schweiz
- Friotherm AG, 27 rue d'Arras, 92000 Nanterre, Frankrike
- Friotherm AG, Schweiz, Filial, Västra Hamngatan 18, 411 17 Göteborg, Sverige
- Friotherm Germany GmbH, Hinter der Säge 5, 88138 Weissensberg, Tyskland
- Frio Brasil Refrigeração Ltda, Estrada dos Casa 2018, 09840-00 Sao Bernardo do Campo, Brasilien,

(nedan kallad "FRIOTHERM", "vi" eller "oss") som datastyraren samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter när du besöker www.friotherm.com eller andra FRIOTHERM webbplatser (friotherm.com, friotherm.de, friotherm .fr, friotherm.se, friobrasil.com.br).

Vid FRIOTHERM tar vi vårt ansvar att skydda din personliga information på allvar. I vår databehandlingsanvisning betyder "Personlig information" all information, ensam eller i samband med annan information som vi har tillgång till, som avser dig som identifierad eller identifierbar person. Vi respekterar din rätt till integritet och behandlar dina personuppgifter endast i enlighet med gällande dataskyddslagar. Dessa databehandlingsinstruktioner hänvisar till information som vi samlar in när du besöker FRIOTHERMs webbplatser och använder deras funktioner.

1. Information om insamling och användning av data

Varje gång du besöker våra FRIOTHERM-webbplatser samlar vi in ​​viss information. De specifika typerna av personlig information vi samlar beror på din verksamhet på en FRIOTHERM-webbplats. Vi kommer att förklara detta mer detaljerat nedan. Denna information används för de ändamål som anges nedan. När du använder FRIOTHERM-webbplatser behöver du inte registrera och aktivt lämna någon personlig information. Vi samlar emellertid automatiskt och bearbetar följande information:

-Session och anslutning teknisk information, inklusive enhetens IP-adress Webbläsartyp;
-Information om din enhet, maskinvara och programvara; Användarinställningar; Webbplatser som du öppnade strax innan du besöker FRIOTHERMs webbplatser
-Sidor som du ser på FRIOTHERMs hemsida, samt datum och tid för ditt besök.

Vi bearbetar och använder uppgifterna ovan för följande ändamål:

-Försäljning av FRIOTHERMs webbplatser och deras funktioner
-Improvement av funktioner och funktioner på FRIOTHERMs webbplatser
-Förhindra och upptäck misbruk och fel på FRIOTHERM-webbplatser, inklusive felsökning.

Samlingen av denna information görs med hjälp av cookies. Behandlingen och användningen av dessa uppgifter baseras på lagbestämmelser som tillåter detta förfarande. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla kontraktet för användningen av FRIOTHERMs webbplatser eller att FRIOTHERM har ett legitimt intresse för att säkerställa funktionaliteten och felaktiga driften av FRIOTHERMs webbplatser samt att anpassa webbplatser för att passa användarnas behov.

2. Cookies

Cookies är en vanlig Internet-teknik. Vi använder cookies för att lagra och hämta användningsinformation för alla användare av FRIOTHERMs webbplatser. "Cookies" är små textfiler som lagras av din webbläsare på datorns hårddisk. De aktiverar FRIOTHERM för att spara användarinställningar. FRIOTHERMs hemsidor använder sessionskakor samt ihållande cookies. Session-cookies är tillfälliga cookies som upphör att gälla (och raderas automatiskt) när du stänger webbläsaren. Ihållande cookies kvarstår i din webbläsare tills de löper ut eller tills du tar bort dem.

Cookies gör det möjligt för oss att känna igen din enhet (som din dator, bärbar dator eller mobiltelefon) och för att säkerställa att våra FRIOTHERM-webbplatser visas i det format som är skräddarsydd för din enhet. Kakor identifierar vanligen inte dig som en individ, bara den enhet du använder. Vi använder cookies för att optimera prestanda på FRIOTHERMs webbplatser. Cookies kan också spara besökarinställningar och sessionsinformation, som besökta sidor, interaktioner med funktionerna på FRIOTHERMs webbplatser, tiden som spenderas på våra FRIOTHERM-webbplatser och språkinställningar.

De flesta webbläsare låter dig blockera cookies. Därför om du inte håller med användningen av våra cookies, justera dina webbläsarinställningar i enlighet med detta. Vissa av de tjänster som är associerade med FRIOTHERMs webbsidor kanske inte fungerar korrekt om du inaktiverar cookies. Ta reda på om detta ämne med hjälp av http://www.allaboutcookies.org/.

Nedan är en lista över de kakekategorier vi använder på våra FRIOTHERM-webbplatser och en beskrivning av deras funktioner. Några av dessa cookies är viktiga för driften av våra FRIOTHERM webbplatser. Andra hjälper oss inte att vidareutveckla våra FRIOTHERM-webbplatser genom att samla anonym användarinformation eller förbättra användarupplevelsen på våra FRIOTHERM-webbplatser genom att spara dina inställningar.

Viktiga cookies: Viktiga cookies används för att tillhandahålla de tjänster och applikationer som du specifikt har begärt. Vissa cookies är nödvändiga för driften av våra FRIOTHERM-webbplatser. Dessa typer av cookies ger den säkerhet som krävs för ditt besök på våra FRIOTHERM-webbplatser och hjälper till att säkerställa att sidinnehållet du åtkomst laddas snabbt. Utan dessa cookies får de FRIOTHERMs webbplatstjänster som begärs av dig inte vara tillgängliga efter behov.
Användningen av dessa cookies kräver behandling av följande typer av data: anonymt webbläsarsession ID, behörighetsgrupper, användar-ID. När det gäller dessa uppgifter som personuppgifter är deras behandling baserad på lagstiftning som tillåter sådan behandling, eftersom detta är nödvändigt för att tillhandahålla de begärda webbplatsen för FRIOTHERM.

Funktionskakor: Funktionskakorna kommer ihåg de användarinställningar du valde för att förbättra användarupplevelsen. Dessa cookies gör att våra FRIOTHERM-webbplatser kan komma ihåg dina användarinställningar, till exempel ditt föredragna språk, den enhet du använder och din region. Målet med dessa cookies är att personifiera din användarupplevelse så att du inte behöver göra om dina inställningar varje gång du besöker FRIOTHERMs webbplatser. Som förklarat ovan kan du inaktivera alla dessa funktionskakor. Om du gör det kan flera funktioner på våra FRIOTHERM-webbsidor vara otillgängliga för dig eller kanske inte fungera som du vill.

Användningen av dessa cookies kräver behandling av följande typer av data: Enhets-ID och föredraget språk. I den utsträckning dessa uppgifter ska betraktas som personuppgifter är deras behandling baserad på lagstiftning som tillåter sådan behandling, eftersom detta är nödvändigt för att tillhandahålla de begärda FRIOTHERMs webbplatstjänsterna eller FRIOTHERM har ett legitimt intresse för att säkerställa funktionaliteten hos FRIOTHERMs webbplatser och att anpassa dessa webbsidor till användarnas krav.

Prestanda / Analytics-cookies: Dessa cookies samlar in information om hur besökare använder våra FRIOTHERM-webbplatser: till exempel vilka sidor du besöker oftast och om du får felmeddelanden på dessa sidor. Dessa prestandakakor samlar inte in någon information som identifierar dig som individ. Alla data som samlas in av dem sammanfattas. Vi förbinder inte användningsdata som samlas in av dessa cookies med all personlig information som du kanske har lämnat.

På webbplatsen FRIOTHERM och på grund av våra legitima intressen använder den här webbplatsen för optimering och analys av vårt online-erbjudande i enlighet med Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR-tjänsten "Google Analytics" tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA) för att samla in och lagra data om din användning av FRIOTHERMs webbplatser för att optimera tjänster och marknadsföring av FRIOTHERMs webbplatser. Från dessa data kan användarprofiler skapas med hjälp av cookies under en pseudonym. Google LLC överensstämmer med europeisk lagstiftning om dataskydd och är certifierad enligt Privacy Shield Agreement: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

I den mån dessa uppgifter ska betraktas som personuppgifter är deras behandling baserad på lagstiftning som tillåter sådan behandling, eftersom (1) FRIOTHERM har ett berättigat intresse av att anpassa FRIOTHERMs webbsidor till användarnas krav eller (2) uppgifterna i pseudonymiserad blankett Form för optimering och användaren har inte invänt mot denna användning. Genom att klicka på följande länk kan du när som helst, för framtiden, välja bort samling och bearbetning av data via Google Webanalysers spårteknik.

Jag vill uteslutas från Google Analytics-spårning

3. Datautbyte inom FRIOTHERM-företagen

FRIOTHERM är ett globalt företag baserat i Schweiz. Medlemmarna av denna grupp finns på våra webbplatser. De uppgifter som du skickar till oss vid e-postförfrågningar kan vidarebefordras inom FRIOTHERM-gruppen för att hantera ditt affärsförhållande med FRIOTHERM och FRIOTHERM-gruppen.

Utbytet och användningen av dessa uppgifter baseras på lagbestämmelser som tillåter detta eftersom behandlingen av kontraktets uppfyllande inklusive användarvillkor för FRIOTHERMs hemsidor är nödvändig eller FRIOTHERM har ett berättigat intresse av att överföra dessa uppgifter inom FRIOTHERM-gruppen till interna, administrativa ändamål.

Behandlingen av din informationsrelaterade FRIOTHERM kan ske utanför det område som påverkar din lokala jurisdiktion och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i följande länder: till exempel i Schweiz, Brasilien och Kina. Skulle vi enligt lokal lag vara skyldig att överföra din personliga information utanför jurisdiktionen för din lokala jurisdiktion, kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att dessa regler följs.

Alla överföringar av dina personuppgifter till länder som inte är medlemmar i EU / EES kommer att fortsätta att överensstämma med alla gällande sekretesslagar.

Om Europeiska kommissionen eller din lokala behörighet inte erkänner dataskydd i ett tredjeland som tillräckligt, kommer FRIOTHERM att svara på lämpligt sätt för att säkerställa ett adekvat skydd av dina uppgifter. Detta kan exempelvis göras genom att EU: s standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter med mottagare i tredjeländer slås fast, vilket ger lämpliga skyddsåtgärder. För att begära dessa standardklausuler, vänligen kontakta privacy@friotherm.com

4. Datautbyte utanför FRIOTHERM-gruppen

Vi arbetar med tredjepartsföretag som möjliggör tjänster till oss, som IT-leverantörer, webbhotellleverantörer och andra tjänsteleverantörer som arbetar som dataprocessorer och därför behandlar data för oss enligt våra instruktioner. De är förbjudna att använda din personliga information för egna kommersiella, reklam eller andra ändamål som inte överensstämmer med de uttryckligen överenskomna ändamålen. De måste följa våra uttryckliga instruktioner och följa lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information.

Vi kan vara skyldiga att avslöja personuppgifter om vi är skyldiga att göra det i en pågående rättslig process, på grund av en disposition, enligt lag eller enligt gällande regler eller föreskrifter.

5. Upptäckt och åtal för missbruk

Vi lagrar användningsdata, inklusive IP-adresser, för att upptäcka och, om tillämpligt, åtala missbruk av FRIOTHERM-webbplatser. Uppgifter som inte behövs för brottsbekämpande ändamål, raderas med jämna mellanrum. Datalagring och datanvändning är baserade på lagar som tillåter nödvändig databehandling för att säkerställa funktionen hos Friotherms webbplatser eller att Friotherm har ett legitimt intresse för att säkerställa funktionen och säkerheten hos Friotherms webbplatser.

6. Radera data

I allmänhet tar vi bort personlig information så snart den inte längre är nödvändig för de ändamål för vilka den ursprungligen samlades eller bearbetades. Om behandlingen är baserad på ditt samtycke och du återkallar det kommer vi att radera dina personuppgifter omedelbart efter återkallande, om inte vi enligt lagen är skyldiga att lagra uppgifterna.

7. Övriga tjänster, applikationer och webbplatser

Du kan komma åt andra tjänster och applikationer via FRIOTHERMs webbplatser, vars användning av personuppgifter förklaras i separata sekretessinformationsdokument. FRIOTHERMs webbplatser kan också innehålla länkar till andra webbplatser, men FRIOTHERM har inget ansvar för användningen och skyddet av personuppgifter på dessa andra webbplatser. Var vänlig medveten när du lämnar webbplatsen FRIOTHERM och läs sekretessinformationen på de andra webbplatserna.

8. Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning om skydd av personuppgifter har du rätt att erhålla information från FRIOTHERM om dina personuppgifter, att korrigera, ta bort eller, om det är tillämpligt, begränsa eller motsäga behandlingen av sådana uppgifter, så långt de berör dig, som såväl som din rätt till dataportabilitet nära. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos en regulator.

9. Kontaktperson

Om du har några frågor angående vår användning, integriteten och / eller noggrannheten i din personliga information, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt avsnitt 8, kontakta oss. Kontaktuppgifter för våra dataskyddspersoner: privacy@friotherm.com

10.   Ändringar av denna sekretesspolicy

Eftersom insamling och bearbetning av dina uppgifter av oss kan förändras över tiden, kan även denna sekretessinformation ändras, för att återspegla den aktuella statusen för vår databehandling när som helst. Vänligen läs denna sekretesspolicy igen från tid till annan.

Senast ändrad: 24.05.2018