Energi från ”spillvärme”

”Spillvärme” är en biprodukt från många industriella processer, såsom kylning, rökgasrening i stora förbränningsanläggningar, avloppsrening och många kemiska processer.

Vanligtvis tillåter inte temperaturnivån på ”spillvärme” direkt användning och därför det släpps spillvärmen ut i naturen. Emellertid är denna värmeenergi värdefull! I många fall kan en värmepumpapplikation ge lovande ekonomiska och ekologiska fördelar.

Potentiella värmekällor för energiåtervinning

Friotherm har dokumenterad erfarenhet från ett brett område av värmekällor och tillämpad teknik:

  • Förbränningsanläggningar
  • Industriell spillvärme
  • Avloppsvatten och behandlat och obehandlat
  • Vatten i hav, sjöar och floder

Friotherm erbjuder branschen beprövade, innovativa och effektiva lösningar.

Unitop® Heat Pumps for efficient energy recovery

Unitop® värmepumpar för effektiv energiåtervinning

Värmepumpar för energiåtervinning

Frågor