En historia av tekniska milstolpar i kyl

Friotherm har sina rötter i Sulzer-gruppen och erbjuder värmepumpar, kylmaskiner, komponenter och tjänster av hög kvalitet och tillförlitlighet. Företaget blev juridiskt oberoende genom en ”management buyout” 2005.

Vårt arv

År 1878 startade Sulzer bros. Winterthur byggandet av kylanläggningar som en logisk utvidgning av deras verksamhet inom affärsområdena ”ångmaskiner” och ”kompressorer”. På den tiden var kylmaskiner enorma och tunga, men ändå påbörjades exporten redan 1879. Friotherm behåller och utökar detta arv genom att utveckla industriella kylmaskiner och värmepumpar för att möta de ständigt föränderliga behoven i branschen.

Värmepumpar sedan 1936

År 1936 installerade Friotherm världens första värmepump i Zürichs stadshus. Anläggningen är fortfarande i fungerande skick. Friotherm konstruerar idag framgångsrikt värmepumpar med stor kapacitet för fjärrvärme-system.

Dagens värmepumpar måste kyla

I många fall, kan det förväntas att en värmepump samtidigt kan användas för att betjäna både ett fjärrvärmesystem och ett fjärrkyla system. Friotherms värmepumpar skräddarsydda i full överensstämmelse med kundens krav. Sålunda är de så flexibla i drift som en kund kan önska.

Försäljnings-och servicenät

Idag täcker Friotherms försäljnings-och servicenät fyra kontor i vardera Brasilien, Tyskland, Frankrike och Sverige, samt ett kontor i Kina.

"Rotasco" - Worlds' first heat pump, Zurich town hall, 1936

”Rotasco” – världens första värmepump, Zürichs stadshus, 1936

Milstolpar

 • 2010 Uniturbo® 22S kompressor
 • 2008 Uniturbo® 43 kompressor
 • 2005 Fjärrvärmepumpar, Helsingfors Energia
 • 2005 ”Management buy-out”, Friotherm grundas
 • 2001 Såld till Suez, som ”Axima Refrigeration”
 • 2001 Fjärrvätskekylare för Climespace Paris
 • 1979 Uniturbo® 22 till 50 kompressorer
 • 1973 Uniturbo® kompressorer typer 216 & 312
 • 1971 ”Concorde”-testanläggningar-kylmaskiner
 • 1956 Turbokompressorer, typ 260, 280 och 350
 • 1956 Oljefri kolvkompressor, typ ”K”
 • 1942 5000 kW värmepump för ETH, Zürich
 • 1936 Värmepump för rådhuset, Zürich
 • 1928 Utveckling av turbokompressor för NH3
 • 1927 Världens största kompressor – 9’400 kW
 • 1925 Produktion av NH3 och CO2 kompressorer
 • 1922 Kompakt ”Frigocentrale”, 1,16 -11,6 kW
 • 1914 Klimatkyla för hotel i Buenos Aires
 • 1889 NH3 kompr. för isfabrik i Mumbay
 • 1878 Första NH3 kompressor för Nestlé