Håll er svala även på sommaren

Under sommarmånaderna kan temperaturen i stadsområden vara ganska outhärdlig. I städer som Helsingfors, Paris och Stockholm finns omfattande fjärrkylasystem för luftkonditionering av kommersiella, offentliga och privata byggnader.

De stadsområden som är anslutna till dessa system utökas kontinuerligt. En begränsning till några få fjärrkylanläggningar i kombination med energidistribution via underjordiska nätverk är idealisk för varje stad – särskilt i jämförelse med tusentals enskilda luftkonditioneringsaggregat.

Fördelar med centraliserade fjärrkylanläggningar

  • Högeffektiv drift
  • Kontinuerlig professionell handledning
  • Regelbundna service- och underhållsintervall
  • Lång förväntad livslängd av hela installationen

Friotherm tjänster omfattar alla faser av anläggningarnas livscykel.

Unitop® 50 Heat pump & liquid chiller, Turku Energia

Unitop® 50 Heat pump & liquid chiller, Turku Energia

En Unitop® Kylmaskin ersätter tusentals luftkonditioneringsaggregat

Frågor