Professionella experter

Det krävs kompetenta partners och hög tillförlitlighet – från de första projektfaserna till idrifttagning och service/underhåll av värmepumpar och/eller kylaggregat. Friotherm konstruerar, underhåller, renoverar, och förnyar värmepumpar och kylaggregat.

Transparenta processer är basen för framgång

Friotherm erbjuder teknisk rådgivning som går långt bortom enbart kylprocess. Genom att arbeta i nära samarbete med kunderna utvecklar Friotherms experter lösningar precis anpassade till kundens specifika omständigheter. Friotherms ingenjörer hjälper också till med tekniska undersökningar vilket ger trygghet när beslut för framtiden görs.

Integrated planning approach for optimal solutions

Integrerad planering strategi för optimala lösningar

Friotherms ingenjörer är specialister på

  • Värmepumpar för stora fjärrvärmesystem
  • Vätskekylaggregat för stora fjärrkylsystem
  • Värmeåtervinning från avloppsvatten och rökgaser
  • Stor luftkylda vätskekylaggregat
  • Vätskekylaggregat för stora luftkonditionerings applikationer
  • Stora vätskekylare för industriella tillämpningar
  • Processoptimering av anläggningar